Välkommen till Oljons
www.halsingegardar.se
Start Boende Bilder Länkar

 


Hälsingegårdar
 Ett målmedvetet arbete pågår just nu i Hälsingland med att hålla gårdar öppna för besökare, sprida kunskap om dem, se till att de vårdas och utvecklas för framtiden. Att få hälsingegårdarna klassade som världsarv står i fokus för arbetet.

          

Oljons
är en trebyggd gård med levande lantbruk, belägen intill Karlsgården. Dessa båda gårdar bildar tillsammans en tät bykärna, och ger en god bild av hur byarna kunde se ut före laga skifte. Det omslutna gårdstunet har bibehållit sin karaktär från 1800-talet, med välbevarade byggnader prydda med Järvsöbrokvistar. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1836, och används idag för permanentboende av tre generationer. I portliderbyggnaden inreddes under 1930-talet ett vandrarhem. Nämnas kan även den välbevarade gårdssmedjan, som ännu är i bruk. Oljons består idag av totalt 23 byggnader.
Bo på Hälsingegård maj-sep, 17 bäddar.

Texten hämtad från gårdsbeskrivningen på Hälsingegårdars hemsida.


Så här hittar du till oss! Eller välj hitta.se

Om cookies


Bo på Oljons
Bondarv 6045, 820 40 Järvsö
Tel: 0651-475 27
Mobil: 070 628 23 53
e-post: kontakt@oljons.nu
 

[ Start ] Boende ] Bilder ] Länkar ]

Skicka e-post till kontakt@oljons.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2003 kontakt@oljons.nu
Senast ändrad: 12 August 2008